28 Jun 2011

PENGISIAN DATA GURU-GURU PENDIDIKAN ISLAM/j-QAF DAERAH PASIR GUDANG BERAKHIR JULAI 2011

PERHATIAN DAN TINDAKAN SEGERA :
Ketua Panitia Pendidikan Islam
Sekolah-sekolah Daerah Pasir Gudang.
Tuan/puan dimohon melengkapkan borang maklumat Guru Pendidikan Islam / j-QAF di sekolah tuan/puan. Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar ke Unit Pendidikan Islam sebelum atau pada 15 Julai 2011.Surat makluman dan borang tersebut telah diedarkan ke sekolah tuan/puan.Tuan/puan digalakkan memuat turun BORANG MAKLUMAT GURU (TERKINI) pada link yang telah disediakan kerana ada maklumat tambahan yang perlu dilengkapkan.

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut , sila hubungi pegawai Unit Pendidikan Islam PPD Pasir Gudang. Syukran

08 Jun 2011

MEMUAT TURUN PERISIAN e-LAPORAN VERSI 11 ( TERBARU )

PERHATIAN DAN TINDAKAN SEGERA :
Penyelaras j-QAF / e-Pelaporan
Guru-guru Pendidikan Islam / j-QAF
Sekolah-sekolah Kebangsaan Daerah Pasir Gudang.
Tuan/puan dimohon memuat turun perisian e-Pelaporan V11 (terbaru) pada link yang telah disediakan.Sila baca panduan dan peraturan umum menggunakan perisian e-Laporan Versi 11 terlebih dahulu yang disertakan bersama.  Seterusnya tuan/puan dikehendaki mengisi dan melengkapkan data dengan perisian tersebut. Tarikh pengumpulan data e-laporan j-QAF peringkat PPD Pasir Gudang dan negeri Johor akan dimaklumkan kemudian melalui surat. 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut , sila hubungi pegawai Unit Pendidikan Islam PPD Pasir Gudang. Syukran